Alco Cleaners & Coatings   •   Belfeld, Nederland   •
  +31 (0)77-4762113
  • Nederlands
  • Duits
  • Engels
  • Frans
headerimage

Floorfiller – 2K epoxy gietmortel RAL7001

Alco Floorfiller 2K epoxy gietmortel

FLOORFILLER is een 2K epoxy-gietmortel waaraan vulstoffen zijn toegevoegd. Het uitgeharde mengsel heeft een grote dichtheid en sterkte.

FLOORFILLER is krimpvrij en heeft een uitstekende hechting op beton. Tevens is FLOORFILLER oplosmiddelvrij, stofvrij en is het product gemakkelijk uit te gieten.

 

 

 

 

Productgegevens/prestaties:

Eigenschappen
– Soortelijke massa (gemengd): 1,6g/cm3
– Viscositeit (gemengd product): pasteus
– Verbruik (gladde ondergrond):
1,65kg/m2 per mm laagdikte
– Vlampunt -component A: >150°C
– Component B: >100°C
– Kleur: RAL7001 / grijs
Droging doorharding
– Overschilderbaar: na 12uur bij 20°C
– Beloopbaar: na 24uur bij 20°C
– Volledige doorharding: na 7 dagen bij 20°C
Mengverhouding
– Component A: 908 gew. delen
– Component B: 92 gew. delen
Verwerking
– Verwerkingstijd: 35min. bij 20°C
– Verwerkingstemperatuur: min. 10°C,
ideale temp.: 15-25°C

Houdbaarheid

In gesloten verpakking en op een koele en droge plaats, minimaal 12 maanden.

Sterkte-eigenschappen
– Druksterkte na 7 dagen 20°C: ca. 85N/mm²
– Buigsterkte na 7 dagen 20°C: ca. 35N/mm²
– E-modulus na 7 dagen 20°C: n.v.t.

FLOORFILLER wordt toegepast voor:

  • Ondersabelen (opvullen van kleine ruimtes in constructieonderdelen) van fundaties, constructies, machines
  • Ingieten van stekeinden, ankers en nieuwe consoles
  • Repareren van uitgesleten plekken of gaten in beton en zandcement vloeren
  • Repareren van scheuren in betonvloeren
  • Omstorten van nieuwe kolommen

 

De beide componenten A en B dienen vooraf minstens 3 minuten mechanisch gemengd te worden in de verpakking van de A-component. De B-component dient volledig met de A-component vermengt te worden.

FLOORFILLER is gebruiksklaar en kan niet verdund worden. Onvoldoende menging heeft een slechte doorharding of zwakke plekken tot gevolg. De vloeibare mortel is eenvoudig uit te gieten in gaten of op horizontale vlakken. De verwerkingstijd van aangemaakt product is 35 minuten bij 20°C.

Voor het aanbrengen van FLOORFILLER is een minimale temperatuur nodig van 10°C, ideale verwerkingstemperatuur 15-25°C.
Gereedschap direct na gebruik reinigen met EPOXY-REINIGER/VERDUNNER.

Ondergrondcondities
De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij, stofvrij en ontdaan te zijn van losse delen en  eventuele cementhuid. Uitgezonderd bij zeer sterk zuigende ondergronden, hoeft onder FLOORFILLER geen primer te worden aangebracht. Bij extreme vloeistofbelastingen de vloer verzegelen of afwerken met EPOXY COATING.
Bij overcoaten eerst opruwen.

Productinformatieblad

Klik hier om het productinformatieblad te downloaden

Veiligheidsinformatieblad

Klik hier om het veiligheidsinformatieblad te downloaden

Klik hier om het 2e veiligheidsinformatieblad te downloaden

← Terug naar overzicht