Alco Cleaners & Coatings   •   Belfeld, Nederland   •
  +31 (0)77-4762113
headerimage

Power Clean – krachtige zure reiniger

POWERCLEAN is een sterk geconcentreerde zure reiniger met een breed toepassingsgebied.

 

ΡOWER CLEAN reinigt, ontvet, ontkalkt en verwijdert de zwaarste
vervuilingen en aantastingen. Het product reinigt geoxideerde metalen,
gecorrodeerd aluminium en vervuilde gevels. Niet geschikt voor: het reinigen
van RVS. POWER CLEAN ten alletijde verdunnen met water. Nooit puur
gebruiken.

ΡOWER CLEAN kan afhankelijk van de vervuiling verdund worden met water tot 1:10. Breng ΡOWER CLEAN
aan met een borstel of sproei het op het te reinigen oppervlak. Laat het ca. 1-5 minuten inwerken en borstel
eventueel in op de verontreiniging. Spoel na met ruim water, niet laten indrogen. LET OΡ: glas en ruiten
afdekken, niet geschikt voor gebruik op kalkhoudende materialen. Indien geen zekerheid bestaat
overbestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen. Alleen
gebruiken op zuurbestendige oppervlakken.
Voor persoonlijke beschermingsmiddelen, raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website.

Bescherm uw ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.

Voor het verwijderen van vliegroest

Voor het verwijderen van vliegroest

Tegels washal voor en na Powerclean

Tegels washal voor en na Powerclean

Powerclean voor

voor Powerclean

Powerclean na

na Powerclean

Atmosferische vervuiling, roest en mangaan slib

Voor en na Powerclean

 

Productinformatieblad

Klik hier om het productinformatieblad te downloaden

Veiligheidsinformatieblad

Klik hier om het veiligheidsinformatieblad te downloaden

← Terug naar overzicht