Alco Cleaners & Coatings   •   Belfeld, Nederland   •
  +31 (0)77-4762113
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
headerimage

Almodo – desinfectiemiddel & algen- en mosverwijderaar

ALMODO verwijdert effectief algen- en groenvervuiling.

Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

Weten waar u ALMODO kunt toepassen?
Zie onderstaande punten waarop u ALMODO kunt toepassen.

 • Paden
 • Parkeerplaatsen
 • Stoep
 • Terras
 • Entree
 • Tegels
 • Trespa
 • Stenen
 • Houten schuren
 • Fonteinen
 • Beelden
 • Begraafstenen
 • Begraafplaatsen
 • Daken
 • Huizen
 • Muren
 • Ramen
 • Serres
 • Lichtkoepels
 • Zonweringen
 • Bielzen
 • Tuinmeubelen
 • Boten
 • Pieren
 • Verkeersborden

 

 

 

 

Toepassing ALGEN EN GROENVERWIJDERING
ALMODO verdunnen 1:40 en opbrengen met gieter, borstel of drukspuit. Niet naspoelen. ALMODO minimaal 24 uur laten inwerken en de groene aanslag verwijderen of wachten tot de aanslag door regen vanzelf verdwijnt. Voor het beste resultaat ALMODO gebruiken bij droog en zonnig weer en een minimale temperatuur van 5°C.

 • Paden
 • Parkeerplaatsen
 • Stoep
 • Terras
 • Entree
 • Tegels
 • Trespa
 • Stenen
 • Houten schuren
 • Daken
 • Huizen
 • Muren
 • Ramen
 • Serres
 • Lichtkoepels
 • Zonweringen
 • Bielzen
 • Tuinmeubelen
 • Fonteinen
 • Beelden
 • Begraafstenen
 • Begraafplaatsen
 • Boten
 • Pieren
 • Verkeersborden

Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

Toepassing DESINFECTIE
ALMODO verdunnen 1:250 en opbrengen met sprayapparatuur of afhankelijk van het te desinfecteren voorwerp een dompelbak. ALMODO minimaal 5 minuten laten inwerken.

 • Keuken
 • Keukengereedschap
 • Keukenapparatuur
 • Apparatuur voedingsmiddelenindustrie
 • Tegelvloeren
 • Tegelwanden
 • Meubilair
 • Toiletruimten
 • Badruimten

Niet toepassen op T.B.C.-afdelingen, isolettes en delicate medische instrumenten.

Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

Toepassing KOELWATERSYSTEMEN
Bestrijding van micro-organismen en algen in recirculerende koelwatersystemen.
Sterk verontreinigde systemen eerst schoonmaken. Aanvangsdosering van 50 ml ALMODO per m³ per week. Bij onbevredigend resultaat dosering verhogen tot 400 ml ALMODO per m³. Onderhoudsdosering van 50 ml ALMODO per m³ per week. Neemt slijmvorming weer toe dan dosering verhogen.

Indien geen zekerheid bestaat over bestendigheid van het te reinigen oppervlak, altijd eerst op een onopvallende plaats testen.

 

Wettelijk toelatingsnummer: 15709N

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:

a. bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
b. bacteriën en gisten alsmede Trichophyton Interdigitale (voetschimmel), in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen;
c. bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseer installaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met in achtneming van het gestelde onder ” Doseringen en toedieningswijze”. Het middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer;
d. groene aanslag.

Niet toegestaan is het gebruik in dierverblijfplaatsen en bijbehorende ruimten, noch voor melkwinningsapparatuur op boerderij.

ALMODO alleen toepassen na grondige reiniging van de te ontsmetten oppervlakken en materialen. Indien behandelde oppervlakken in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren is naspoelen met schoon water vereist.

Waarschuwing
Dit middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

Voor de nauwkeurige gebruiksaanwijzing verwijzen wij u naar het tabblad ‘Toepassing’.

 

Almodo voor en na

Hoek behandeld met Algisept

Hoek behandeld met Almodo

Deel van houten picknicktafel behandeld met Algisept

Deel van houten picknicktafel behandeld met Almodo

Paadje voor en na Algisept

Paadje voor en na Almodo

Terras 6 maanden geleden plaatselijk behandeld met Algisept

Terras 6 maanden geleden plaatselijk behandeld met Almodo

Groene aanslag op muur voor en na Almodo

Trap gegalvaniseerd staal voor en na Almodo

Terras voor Algisept

Terras voor Almodo

Terras na Algisept

Terras na Almodo

Oprit voor Algisept

Oprit voor Almodo

Oprit na Algisept

Oprit na Almodo

Productinformatieblad

Klik hier om het productinformatieblad te downloaden

Veiligheidsinformatieblad

Klik hier om het veiligheidsinformatieblad te downloaden

← Terug naar overzicht