Alco Cleaners & Coatings   •   Belfeld, Nederland   •
  +31 (0)77-4762113
headerimage

Duurzaam

Onze duurzaamheidsverklaring

Alco Cleaners & Coatings BV streeft continu naar duurzaam ondernemen in de breedste zin van het woord. Wij brengen dit bewust tot uiting in ons mission statement: ‘met plezier werken wij aan een duurzame groei van de organisatie’.

Zowel onze interne bedrijfsprocessen als onze producten zijn zo min mogelijk milieubelastend en voldoen uiteraard minimaal aan de geldende voorschriften. Ons ondernemingsbeleid is integer en transparant, waarbij het welzijn van onze werknemers een voorname rol speelt.

Ter ondersteuning van ons duurzaam ondernemen hanteert Alco onder andere de volgende richtlijnen:

  • Al onze reinigingsproducten zijn gecertificeerd voor de Europese Charter voor Duurzaam Schoonmaken. www.cleanright.eu
  • De producten van Alco worden al vele jaren geproduceerd volgens de ISO 9001 en ISO 14001 certificering ter ondersteuning en waarborging van haar duurzame beleid.
  • Al onze reinigingsproducten zijn biologisch afbreekbaar en sterk geconcentreerd. Alco streeft er continu naar de milieubelasting van haar producten tot een minimum te beperken.
  • Ons wagenpark bestaat volledig uit energiezuinige voertuigen (maximaal energielabel B).
  • Alco verwacht eveneens van haar zakenpartners een duurzaam en verantwoord ondernemingsbeleid.
Cleanright - klik voor meer info

sustainable cleaning charter company nieuw

Onze reinigingsproducten voldoen aan de Europese Charter voor Duurzaam Schoonmaken van de A.I.S.E.(International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products).

Bedrijven die tot het Charter voor Duurzaam Schoonmaken willen toetreden, worden door onafhankelijke auditors vastgesteld of zij bij het ontwikkelen en produceren van hun producten rekening houden met het aspect “duurzaamheid”. Aldus is gegarandeerd dat hun producten veilig gemaakt worden waarbij rekening wordt gehouden met het milieu door een efficiënter gebruik van chemische stoffen en natuurlijke hulpmiddelen. Door een effectief management zorgen zij er ook voor dat de producten die ze maken, veilig zijn als ze voor hun eigenlijke doel gebruikt worden. Het is de bedoeling om bij productie en bij consumptie tot duurzamere modellen te komen.

Alle bedrijven die zich aan het Charter committeren, verstrekken gegevens om de globale prestaties te kunnen meten van de branche die zepen, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten maakt, voor wat betreft economische, sociale en milieu gerelateerde aspecten. Ze verbinden zich ook ertoe om aan de consumenten en klanten betere veiligheidsinformatie te verstrekken.
Meer informatie is te vinden op www.aise.eu en www.cleanright.eu.

 

Download hier het A.I.S.E. Annual Activity & Sustainability Report:

Icoon AISE annual report 2010-11   Icoon AISE annual report 2011-12   Icoon AISE annual report 2012-13   Icoon Annual_report13_14   Icoon AISE annual report 2014-15

Icoon AISE annual report 2015-16

Biologisch afbreekbaar

Al onze reinigingsproducten zijn biologisch afbreekbaar en sterk geconcentreerd. Alco streeft er continu biologisch afbreekbaarnaar de milieubelasting van haar producten tot een minimum te beperken.
De oppervlakte actieve stoffen in onze reinigingsproducten voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

Verdere productinformatie kunt u vinden in de Veiligheidsinformatiebladen (VIB), per product te downloaden onder de categorie Producten.